Πώς ένας “χρονικός μανδύας” θα μπορούσε να αλλάξει το παρελθόν ;


Στο παραπάνω βίντεο παρουσιάζεται μία συσκευή χρονικού μανδύα που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Cornell. Μια μπάλα προσπαθεί να περάσει μέσα από μια πράσινη δέσμη λέιζερ, χωρίς να έχει εντοπιστεί. Δύο σύντομης διάρκειας παλμοί κόκκινου λέιζερ αλλάζουν το χρώμα του πράσινου λέιζερ, και δεδομένου ότι τα χρώματα αυτά ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες, δημιουργείται ένα κενό στην ακτίνα του φωτός από το  οποίο η μπάλα περνά ανάμεσα. Στη συνέχεια, η αντίστροφη διαδικασία κλείνει το κενό, και δύο άλλοι παλμοί αλλάζουν το φως σε πράσινο. Ως εκ τούτου, η μπάλα καταφέρνει να περάσει μέσα από τη δέσμη χωρίς να ανιχνευθεί.

Πηγή: physics4me        Μετάφραση : Τίνα Νάντσου

Σχόλια