Τι είναι το HAARP;του καθηγητή του ΕΚΠΑ Ι. Δαγκλή

HAARP σημαίνει High-frequency Active Auroral Research Program, δηλαδή Πρόγραμμα Ενεργού Σελαϊκής Έρευνας σε Υψηλές Συχνότητες. Το HAARP στην ουσία είναι ένας ανοιχτός φούρνος μικροκυμάτων που αντί για φαγητό θερμαίνει την ιονόσφαιρα, δηλαδή την συνοριακή περιοχή μεταξύ ατμόσφαιρας και διαστήματος. Η καρδιά του συστήματος είναι μια συστοιχία ραντάρ που εκπέμπει ραδιοκύματα. Τα ραδιοκύματα θερμαίνουν την ιονόσφαιρα σε ύψος μεταξύ 100 και 350 χιλιομέτρων επιταχύνοντας ελεύθερα ηλεκτρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί δόνηση των μαγνητικών γραμμών του γήινου μαγνητικού πεδίου στην ιονόσφαιρα και το εγγύς διάστημα, κάνοντας το όλο σύστημα ένα είδος διαστημικής άρπας!

Σχόλια