Το κέρμα μας χόντρυνε!


Υλικά που χρειαζόμαστε:

1 κέρμα για καταστροφή
1 κερί
1 μανταλάκι ή μία τσιμπίδα
1 διαθερμικό γάντι


Βήματα :

1. Κάνουμε το περίγραμμα ενός κέρματος χαμηλής αξίας.
2. Πιάνουμε το κέρμα με ένα μανταλάκι και το τοποθετούμε σε ένα αναμμένο κερί θερμαίνοντάς το για 3 λεπτά.
3. Τοποθετούμε το κέρμα στο περίγραμμα. Τι παρατηρούμε; Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το κέρμα διαστέλλεται όταν θερμαίνεται. Διαστολή είναι η αύξηση του μεγέθους ενός σώματος όταν θερμαίνεται. Διαστολή παθαίνουν όλα τα σώματα, τα στερεά , τα υγρά και τα αέρια όταν θερμαίνονται.
Τα σωματίδια επιταχύνονται και απομακρύνονται μεταξύ τους αυξάνοντας το μέγεθος του κέρματος.

Διάρκεια πειράματος : 30 λεπτά

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις