Ένα νέο σωματίδιο παρατηρήθηκε στον επιταχυντή του CERN

Η ομάδα ATLAS ανακοίνωσε (ΕΔΩ) την ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου, του χb(nP), που παράχθηκε από τις συγκρούσεις των δεσμών πρωτονίων στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στο CERN.
Το νέο σωματίδιο είναι μποζόνιο (τα μποζόνια έχουν ακέραιο σπιν και είναι φορείς των δυνάμεων) και πρόκειται για μια διεγερμένη κατάσταση του ήδη γνωστού σωματιδίου χb. Επιστήμονες είχαν προβλέψει την ύπαρξη αυτού του σωματιδίου αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν το είχε παρατηρήσει. Το νέο σωματίδιο συνίσταται από ένα κουάρκ και ένα αντικουάρκ και θα βοηθήσει στην κατανόηση των δυνάμεων μεταξύ κουάρκ και αντι-κουάρκ, τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις που συγκρατούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια στους πυρήνες των ατόμων.
Ένας από τους λόγους που κατασκευάστηκε ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC), ήταν για να επιβεβαιώσει το Καθιερωμένο Πρότυπο των Στοιχειωδών σωματιδίων (αλλά και να καλύψει τα κενά του). Ανακαλύψεις όπως αυτή του σωματιδίου χb(nP) αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτής της αναζήτησης. Στην πραγματικότητα – δεδομένου ότι η επιβεβαίωση της ανίχνευσης του σωματιδίου Higgs δεν έγινε ακόμη – πρόκειται για το πρώτο νέο σωματίδιο που ανακαλύπτει ο LHC από την αρχή της λειτουργίας του!


Πηγή: physicsegg
 http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1112/1112.5154v1.pdf
 http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16301908

Σχόλια