Μια νέου τύπου πυρηνική αντίδραση παράγει δι-νετρόνιο


Μια νέου τύπου πυρηνική αντίδραση του Τερβίου-159 με νετρόνια ή πρωτόνια θα μπορούσε δημιουργήσει ένα ζεύγος νετρονίων (δι-νετρόνιο) ως μια ξεχωριστή οντότητα. Το δινετρόνιο διαχωρίζεται από τον όγκο του πυρήνα, όχι όμως και από το πηγάδι δυναμικού του εναπομείναντος πυρήνα. Μια τέτοια διαμόρφωση αντιπροσωπεύει ένα πυρηνικό σύστημα με το δινετρόνιο ως «δορυφόρο» σε απόσταση μερικών fm (1 fm=10-15m) από την επιφάνεια του θυγατρικού πυρήνα.H παραγωγή του δινετρονίου αναμένεται να παραχθεί στις πυρηνικές αντιδράσεις 159Tb(p,2n+n) και 159Tb(n,2n), όπου η ενέργειες των προσπιπτόντων πρωτονίων ή νετρονίων σε στόχο 159Tb βρίσκονται λίγο κάτω από το κατώφλι των αντίστοιχων αντιδράσεων 159Tb(p,3n) και 159Tb(n,2n).
Η ύπαρξη του δινετρονίου διαπιστώνεται έμμεσα από την μελέτη των προϊόντων διάσπασης του υπόλοιπου πυρήνα. Παρόμοιος μηχανισμός θα μπορούσε να οδηγήσει στον σχηματισμό τρι-νετρονίων, δι-πρωτονίων και τρι-πρωτονίων.

πηγή: physicsgg.me

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις