Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Έρευνα για υπολογιστικά συστήματα επόμενης γενιάς στο ΙΕΤΕΘ

Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα στον τομέα των υπολογιστών, αφού στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ψηφιακά συστήματα θα σχεδιάζονται, και θα υλοποιούνται στα επόμενα 5-10 χρόνια.

Η ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και προγραμματίζονται οι εφαρμογές των υπολογιστών είναι ο στόχος του ερευνητικού έργου SCoRPiΟ (Significance-Based Computing for Reliability and Power Optimization).
Βασικός σκοπός του έργου είναι η χαλάρωση της απαίτησης για 100% αξιοπιστία του υλικού, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης αλλά και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το έργο θα εξερευνήσει μεθόδους για τον χαρακτηρισμό της σημαντικότητας υπολογισμών και δεδομένων, καθώς και τεχνικών για την ανάθεση τους σε υποσυστήματα επεξεργασίας και μνήμης του υπολογιστή τα οποία θα λειτουργούν είτε σε χαμηλότερη τάση, αλλά πιθανώς αναξιόπιστα, είτε σε υψηλή τάση και με πλήρη αξιοπιστία. Με αυτό τον τρόπο προβλέπεται να επιτευχθεί σημαντική μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται για την εκτέλεση των εφαρμογών χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι ο συντονιστής του SCoRPiO, που πρόσφατα έλαβε χρηματοδότηση από την μονάδα FET (Future and Emerging Technologies) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μονάδα FET υποστηρίζει αποκλειστικά ερευνητικές προσπάθειες που έχουν την προοπτική να οδηγήσουν σε σημαντικές καινοτομίες και θεωρείται από τις πιο εμβληματικές πηγές χρηματοδότησης στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις το 5% των προτάσεων που υποβάλλονται από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα επιλέγονται για χρηματοδότηση.
Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα στον τομέα των υπολογιστών, αφού στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ψηφιακά συστήματα θα σχεδιάζονται, και θα υλοποιούνται στα επόμενα 5-10 χρόνια. Ο ρόλος του ΙΕΤΕΘ είναι η σχεδίαση ενός κατάλληλου μοντέλου προγραμματισμού, η ανάπτυξη αντίστοιχης υποστήριξης σε επίπεδο μεταγλώττισης και εκτέλεσης του κώδικα των εφαρμογών, και η ολοκλήρωση των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν στο έργο σε ένα πρωτότυπο σύστημα. Επίσης, το ΙΕΤΕΘ είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την τεχνική εποπτεία του έργου.
Οι κύριοι ερευνητές του εργαστηρίου είναι οι Νικόλαος Μπέλλας, Χρήστος Αντωνόπουλος και Σπύρος Λάλης, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο έργο, διάρκειας τριών ετών, που άρχισε τον Ιούνιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2016, συμμετέχουν, εκτός από το ΕΚΕΤΑ, κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από την Ελβετία, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και το Βέλγιο. Για την έρευνα αυτή έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους σημαντικές εταιρείες του χώρου όπως η IBM, η ST Microelectronics, η Phillips Research, κοκ. που συμμετέχουν ως εξωτερικοί παρατηρητές του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...