Ψάχνοντας για ταχυόνια στη γενέτειρα του Γαλιλαίου


Κοντά στην Πίζα, γενέτειρα του Γαλιλαίου, λειτουργεί το διεθνές πείραμα ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων VIRGO.
Το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησε ένα νέο πείραμα που εκμεταλλεύεται τη συμβολομετρική διάταξη αρκετών χιλιομέτρων, ενόσω το VIRGO αναβαθμίζεται (η προσπάθεια ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων θα ξεκινήσει και πάλι το 2016 με πολύ καλύτερη ευαισθησία). Το νέο πείραμα που φιλοξενείται στο VIRGO έχει σκοπό να θέσει νέα όρια στη γνώση μας για την ενδεχόμενη ύπαρξη ταχυονίων (υποθετικών σωματιδίων που μεταφέρουν πληροφορία με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό). Ήδη, από προηγούμενα πειράματα γνωρίζουμε πως εάν υπάρχουν ταχυόνια, τότε αυτά θα πρέπει να έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από κάποια όρια, σε ένα προτιμητέο σύστημα αναφοράς. Το νέο πείραμα φιλοδοξεί να θέσει χίλιες φορές αυστηρότερα όρια στην ταχύτητα των ταχυονίων από τα σημερινά.

Η ενδεχόμενη ύπαρξη ταχυονίων θα μπορούσε να λύσει το μυστήριο της κβαντικής υπέρθεσης, κατά το οποίο δύο στοιχειώδη σωματίδια μοιράζονται δύο κβαντικές καταστάσεις, μέχρις ότου στο ένα από τα δύο γίνει μια πειραματική μέτρηση. Τότε, όσο μακριά και αν βρίσκονται τα δυο σωματίδια, οι καταστάσεις τους απεμπλέκονται, το οποίο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιου είδους σχεδόν ακαριαίας "επικοινωνίας" μεταξύ τους (άλλες εξηγήσεις του φαινομένου, χρησιμοποιώντας "κρυφές μεταβλητές" δεν ευνοούνται από τα πειράματα που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής). Εάν το νέο πείραμα βοηθήσει στην καλύτερη θεωρητική κατανόηση της κβαντικής υπέρθεσης, αυτό θα έχει οφέλη και για τις πάμπολλες τεχνολογικές εφαρμογές της.

Δημοσίευση: http://arxiv.org/abs/1304.2282

Πηγή:  Αστεροσκοπείο ΑΠΘ
http://people.clarkson.edu/~lschulma/1971TachyonsGravityNuovCim.pdf


Σχόλια