Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

14 Μαρτίου η ημέρα του π


π= 3, 14 15 9 26 53 589…
Η 14η Μαρτίου (03/14) κάθε έτους είναι η ημέρα του "π", καθώς τα τρία πρώτα ψηφία του συμπίπτουν με αυτή την ημερομηνία. Ειδικά φέτος, 03/14/15 που η χρονολογία συμπίπτει με τα δύο επόμενα ψηφία του π, πρόκειται για την «ημέρα πί του αιώνα». Στις 9:26:53 της ίδιας μέρας θα είναι «η στιγμή του πι».

Χρησιμοποιείστε το link http://mypiday.com/ και εντοπίστε στην άπειρη σειρά ψηφίων του αριθμού "π", το δικό σας τμήμα, αυτό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής σας, ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική ημερομηνία για σας!
Ο "π" είναι ο πιο γνωστός άρρητος αριθμός, δηλαδή έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία που δεν επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά. Έτσι μπορούν να εμφανιστούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αριθμών.

Πηγή: ΟΦΑ


Δημοσίευση σχολίου

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...