Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Συνάντηση με τα 4 νέα χημικά στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα


Οι επιστήμονες πρότειναν ονόματα για τα τέσσερα νέα χημικά στοιχεία που έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και προστέθηκαν στον Περιοδικό Πίνακα φέτος τον Ιανουάριο. Μέχρι τώρα τα στοιχεία αυτά αναφέρονταν μόνο με αριθμούς (113, 115, 117 και 118). Τα προτεινόμενα ονόματα για κάθε στοιχείο είναι: για το 113 νιχόνιο (Nh), για το 115 μοσκόβιο (Mc), για το 117 τενεσίνιο (Ts) και για το 118 ογκάνεσον (Og).

         


Δημοσίευση σχολίου

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...