Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Richard Feynman: Επιστήμη και Ψευδοεπιστήμη


Επιστήμη κατά τον Ρίτσαρντ Φάινμαν:

Αν μια υπόθεση αναιρείται από ένα πείραμα, είναι λανθασμένη. Δεν έχει σημασία πόσο όμορφη είναι, ή ποιος τη διατύπωσε, ή πόσο έξυπνος ήταν. Αν την αναιρεί το πείραμα, είναι λάθος.
                                    

Και την χαρακτηρίζει:

Στήριξη σε εμπειρικές παρατηρήσεις και όχι στο κύρος κάποιων ιερών ή άλλων κειμένων.
Εξήγηση κάποιων εμπειρικών φαινομένων ή διατύπωση κάποιων θεωριών.
Έλεγχο προβλέψεων που γίνονται δυνατές από τη σχετική θεωρία (αν είναι βέβαια ορθή).
Επιβεβαίωση με πειράματα, ελέγχους ή εμφάνιση νέων στοιχείων.
Δυνατότητα ελέγχου ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις αυτού που κάνει τον έλεγχο.
Προσέγγιση με σκεπτικισμό μάλλον παρά εκ των προτέρων αποδοχή.
Δυνατότητα αναθεώρησης και όχι δογματική προβολή κάποιων θέσεων.

                                    

Ψευδοεπιστήμη: Είναι ένα σύνολο από ιδέες βασισμένες σε θεωρίες που προβάλλονται ως επιστημονικές ενώ δεν είναι.

                                   

Οι κοινωνικές επιστήμες είναι ουσιαστικά ψευδοεπιστήμες, έστω και αν ακολουθούν φαινομενικά την επιστημονική μέθοδο.

Δημοσίευση σχολίου

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...