Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Σάββας Δημόπουλος : Υπερεκπομπή (superradiance) μαύρης τρύπας και νέα σωματίδια



Η ομιλία του Σάββα Δημόπουλου με τίτλο «Searching for Light Bosons with Black Hole Superradiance» στο Perimeter Institute for Theoretical Physics, στα πλαίσια του συνεδρίου «Searching for New Particles with Black Hole Superradiance» :






https://www.perimeterinstitute.ca/videos/searching-light-bosons-black-hole-superradiance

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...