Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

600 δωρεάν μαθήματα online από 190 Πανεπιστήμια

Σπούδασε online και δωρεάν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου
Ολοένα και περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν την διαδικτυακή παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων, που τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, προσφέρεται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου εντελώς δωρεάν. Το σημαντικό είναι ότι τα μαθήματα που διδάσκονται είναι υψηλής ποιότητας και συχνά οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου ή προετοιμάζουν τον υποψήφιο για την είσοδό του στην αγορά εργασίας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με νέα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που ανέβηκε την προηγούμενη βδομάδα.

Programming

Functions, Methods, and Interfaces in Go from University of California, Irvine
Concurrency in Go from University of California, Irvine
Getting Started with Go from University of California, Irvine
Computing in Python IV: Objects & Algorithms from Georgia Institute of Technology
Computing in Python III: Data Structures from Georgia Institute of Technology
Computing in Python II: Control Structures from Georgia Institute of Technology
Projet de programmation (en Java) from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Pixel Art for Video Games from Michigan State University
Web Design: Strategy and Information Architecture from California Institute of the Arts
Front-End Web Development with React from The Hong Kong University of Science and Technology
Multiplatform Mobile App Development with React Native from The Hong Kong University of Science and Technology
Погружение в Python from Moscow Institute of Physics and Technology
Основы разработки на C++: красный пояс from Moscow Institute of Physics and Technology
Problem Solving, Programming, and Video Games from University of Alberta
Introduction to Augmented Reality and ARCore from Google Daydream Impact
Fundamentals of NetLogo from Santa Fe Institute
Competitive Programmer’s Core Skills from Saint Petersburg State University
Введение в язык Котлин from St. Petersburg State Polytechnic University
Web Accessibility for Developers from Ryerson University
Kotlin for Java Developers from JetBrains

Engineering

Analysis of Transport Phenomena I: Mathematical Methods from Massachusetts Institute of Technology
Engineering the Space Shuttle from Massachusetts Institute of Technology
The Art of Structural Engineering: Vaults from Princeton University
Electric Power Systems from University at Buffalo
Le robot Thymio comme outil de découverte des sciences du numérique from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Hello (Real) World with ROS – Robot Operating System from Delft University of Technology
Hyperloop: Changing the Future of Transportation from Delft University of Technology
Electric Cars: Technology from Delft University of Technology
Electric Cars: Policy from Delft University of Technology
First Order Optical System Design from University of Colorado Boulder
Design of High-Performance Optical Systems from University of Colorado Boulder
Optical Efficiency and Resolution from University of Colorado Boulder
Motors and Motor Control Circuits from University of Colorado Boulder
Semiconductor Physics from University of Colorado Boulder
Sensors and Sensor Circuit Design from University of Colorado Boulder
Diode – pn Junction and Metal Semiconductor Contact from University of Colorado Boulder
Diseño de diques rompeolas con cubípodos from Universitat Politècnica de València
BIM Fundamentals for Engineers from National Taiwan University
BIM Application for Engineers from National Taiwan University
Distribución de la energía eléctrica from Tecnológico de Monterrey
Smart grid: fundamentos técnicos from Tecnológico de Monterrey
Transmisión de energía eléctrica from Tecnológico de Monterrey
Smart grid: las redes eléctricas del futuro from Tecnológico de Monterrey
Essentials of MOSFETs from Purdue University
Fundamentals of Current Flow from Purdue University
Primer on Semiconductor Fundamentals from Purdue University
Introduzione ai circuiti elettrici from University of Naples Federico II
Standardisation from EIT Digital
Introduction to battery-management systems from University of Colorado System
Equivalent Circuit Cell Model Simulation from University of Colorado System
Battery State-of-Charge (SOC) Estimation from University of Colorado System
High Performance Finite Element Modeling – Part 2 from KTH Royal Institute of Technology
Propagation radio from Institut Mines-Télécom
Ingeniería de Tráfico from Pontificia Universidad Católica de Chile
Agile for Project Control from University System of Maryland

Computer Science

Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learningfrom Massachusetts Institute of Technology
Blockchain Technology from University of California, Berkeley
Bitcoin and Cryptocurrencies from University of California, Berkeley
Introduction to Machine Learning from Duke University
Introduction to Computer Programming from University of London International Programmes
How Computers Work from University of London International Programmes
IT Infrastructure and Emerging Trends from University of Minnesota
Enterprise Systems from University of Minnesota
IS/IT Governance from University of Minnesota
Embedded Software and Hardware Architecture from University of Colorado Boulder
Industrial IoT Markets and Security from University of Colorado Boulder
Введение в технологию блокчейн from Moscow Institute of Physics and Technology
Introduzione all’informatica from University of Naples Federico II
Il linguaggio naturale, dall’uomo alla macchina from University of Naples Federico II
Nuove tecnologie digitali from University of Naples Federico II
C Programming: Language Foundations from Institut Mines-Télécom
Introduction to Computation Theory from Santa Fe Institute
Fundamentals of Machine Learning from Santa Fe Institute
Introduction to FinTech from The University of Hong Kong
FinTech Ethics and Risks from The University of Hong Kong
DDoS Attacks and Defenses from University of Colorado System
Cloud Computing Security from University of Colorado System
Introducción a la programación en C: Funciones y punteros from Universidad Autónoma de Madrid
Cyber-Physical Networks from KTH Royal Institute of Technology
Arduino Programming, from novice to ninja from Institut Mines-Télécom
Ciberseguridad: ataques y contramedidas from Universidad Rey Juan Carlos
Digital Transformation and the IT Team from University of the Witwatersrand
Strategic and Transformational IT from University System of Maryland
Basics of Network Security from Coventry University
An Introduction to Cryptography from Coventry University
Blockchain: Foundations and Use Cases from ConsenSys Academy

Social Sciences

Lean Research Skills for Conducting Interviews from Massachusetts Institute of Technology
Creating an Effective Child Welfare System from University of Pennsylvania
Listening to Puerto Rico Teach-Out from University of Michigan
Crisis at the Border Teach-Out from University of Michigan
Community Engagement: Collaborating for Change from University of Michigan
Civil Liberties from Princeton University
Make Change Happen from The Open University
Introduction to English Common Law from University of London International Programmes
African cities : An Introduction to Urban Planning from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Groundscape Architecture Design Lab, re-thinking cities underground from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Logic for Economists from University of Amsterdam
Mathematics for economists from Higher School of Economics
Monetary Policy in the Asia Pacific from The Hong Kong University of Science and Technology
Copyright Law in the Music Business from Berklee College of Music
Accessibility to the Scenic Arts from Universitat Autònoma de Barcelona (Autonomous University of Barcelona)
Originalité et modernité du mutualisme from ESSEC Business School
Survey Research Methodology from Politecnico di Milano
Action Learning for Inclusion from Politecnico di Milano
Regards croisés sur les migrations from Université catholique de Louvain
SDG: Moving Towards Sustainable Work from Universidad Carlos iii de Madrid
Conversazioni di diritto amministrativo from University of Naples Federico II
Comparative Political Systems from University of Naples Federico II
Contemporary Issues in World Politics from University of Naples Federico II
Global Politics from University of Naples Federico II
La riforma del lavoro in Italia from University of Naples Federico II
Le politiche pubbliche come strategia di governo from University of Naples Federico II
Le forme di governo nel mondo from University of Naples Federico II
Comparative Research Designs and Methods from University of Naples Federico II
Psicologia della personalità: un’introduzione from University of Naples Federico II
Come fare ricerca nelle scienze sociali from University of Naples Federico II
Vote For Ethics: A How-to Guide for Voters from Santa Clara University
Sustainable Construction and Development from London South Bank University
Social Change: How Can Marketing Help? from Griffith University
Neurociencia empresarial: siete claves para la PYME from Universidad Rey Juan Carlos
Des réseaux pour comprendre le monde from Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
The Supreme Court & American Politics from University System of Maryland
Security, Terrorism and Counterterrorism from Murdoch University
Микроэкономика (вводный курс) from Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)
Le consommateur connecté & ses données personnelles from Institut national de la consommation

Science

The Health Effects of Climate Change from Harvard University
Nuclear Energy: Science, Systems and Society from Massachusetts Institute of Technology
Nitrogen: A Global Challenge (Hungarian) from University of Edinburgh
Nitrogen: A Global Challenge from University of Edinburgh
Global Arctic from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
The Multi-scale brain from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Conservation & Protected Areas Management in Africa from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Gestion des aires protégées en Afrique from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Equine Welfare and Management from University of California, Davis
Open Science: Sharing Your Research with the World from Delft University of Technology
The Building Blocks of a Quantum Computer: Part 1 from Delft University of Technology
The Building Blocks of a Quantum Computer: Part 2 from Delft University of Technology
Ácidos y bases: reacciones químicas y aplicaciones from Universitat Politècnica de València
Sales: reacciones químicas y aplicaciones from Universitat Politècnica de València
Ahorro de energía from Tecnológico de Monterrey
Física: Vectores, Trabajo y Energía from Tecnológico de Monterrey
Física: Dimensión y Movimiento from Tecnológico de Monterrey
Case Study Methodology from Politecnico di Milano
Nuclear Reactor Physics Basics from National Research Nuclear University MEPhI
Methods of Surface Analysis from National Research Nuclear University MEPhI
La fisica: dall’elettromagnetismo all’ottica from University of Naples Federico II
La genetica tra scienza, storia e società from University of Naples Federico II
Zoologia from University of Naples Federico II
Astro 101: Black Holes from University of Alberta
Climate Adaptation in Africa from University of Cape Town
The Science Behind Forensic Science from King’s College London
Sex and Human Reproduction from University of Adelaide
Research Impact: Making a Difference from University of Glasgow
走进天文学 from Nanjing University
Our Place in the Universe from The University of Hong Kong
Landscape Ecology from ETH Zurich
Systematic Innovation for Life Science from Karolinska Institutet
Why Planning Your Research Matters from Deakin University
Protists: Evolution and Ecology of Microbial Eukaryotes from Saint Petersburg State University
Air pollution: causes and impacts from Institut Mines-Télécom
Gulf Stories 2 from University of West Florida
Citizen Research: From Data to Action from University of Dundee
Research integrity in scientific professions from Université de Bordeaux
Introducción a la gravedad cuántica de lazos from Universidad Nacional de Córdoba
Introducción a los ritmos y relojes biológicos from Universidad Nacional de Córdoba
Global Biosecurity for One Health from Murdoch University

Art & Design

18th-Century Opera: Handel & Mozart from Harvard University
Avatar Psychology for Designers from Michigan State University
Web Design: Wireframes to Prototypes from California Institute of the Arts
UX Design Fundamentals from California Institute of the Arts
Visual Elements of User Interface Design from California Institute of the Arts
Percepção Musical from Berklee College of Music
Guitar Scales and Chord Progressions from Berklee College of Music
Fundamentos de la guitarra eléctrica y acústica from Berklee College of Music
Разработка инновационного продукта from Moscow Institute of Physics and Technology
Radio para internet con Podcast: creación y conceptos básicos from Universitat Politècnica de València
Sustainability in Architecture: An Interdisciplinary Introduction from Universitat Politècnica de València
Realistic Architectural 3D Modeling from Indian Institute of Technology Bombay
3D Modeling from Architectural Drawings from Indian Institute of Technology Bombay
Introducing Metadesign from Politecnico di Milano
Adobe Illustrator: aprende a crear presentaciones de impacto from The Pontificia Universidad Javeriana
Interpreting Vernacular Architecture in Asia from The University of Hong Kong
The Power of Podcasting for Storytelling from University of Wollongong
Learn Jazz Piano: III. Solo Piano and Advanced Topics from Goldsmiths University of London
Основы фотографии from Novosibirsk State University
Растровая графика. Adobe Photoshop CC from St. Petersburg State Polytechnic University

Mathematics

Introduction to Probability from Harvard University
Probability – The Science of Uncertainty and Data from Massachusetts Institute of Technology
Fundamentals of Statistics from Massachusetts Institute of Technology
Causal Inference from Columbia University
Probability and Statistics: To p or not to p? from University of London International Programmes
Matrix Algebra for Engineers from The Hong Kong University of Science and Technology
Laboratorio di Matematica per Architettura from Politecnico di Milano
Random Walks from Santa Fe Institute
Game Theory II- Dynamic Games from Santa Fe Institute
Introduction to Information Theory from Santa Fe Institute
Functions and Iterations from Santa Fe Institute
Introduction to Renormalization from Santa Fe Institute
Introduction to Differential Equations from Santa Fe Institute
Ordinary Differential Equations from Santa Fe Institute
Game Theory I – Static Games from Santa Fe Institute
Maximum Entropy Methods from Santa Fe Institute
Vector and Matrix Algebra from Santa Fe Institute

Humanities

Othello’s Story from Harvard University
PredictionX: Lost Without Longitude from Harvard University
Sikhism Through Its Scriptures from Harvard University
Sports Marketing from Northwestern University
Introduction to Linguistics from University of Birmingham
Violences et religions from University of Geneva
Upper-Intermediate English: Technology Today from Universitat Politècnica de València
Upper-Intermediate English: Globalization from Universitat Politècnica de València
Upper-Intermediate English: Modern Life from Universitat Politècnica de València
Upper-Intermediate English: Business from Universitat Politècnica de València
莊子─人情 (Zhuangzi─Between People) from National Taiwan University
Develop Your Cultural Intelligence from Purdue University
Mandarin Chinese for Intermediate Learners: Part 1 from Shanghai Jiao Tong University
Imparare il latino attraverso lo studio dei papiri from University of Naples Federico II
Dialetti in Italia from University of Naples Federico II
Letteratura latina, dalle origini all’età augustea from University of Naples Federico II
Perdón y reconciliación: cómo sanar heridas from The Pontificia Universidad Javeriana
Learning Spanish in Paradise from The Pontificia Universidad Javeriana
John Milton: Paradise Lost from Dartmouth
Religious Transformation in Early China: the Period of Division from The Chinese University of Hong Kong
Toledo: Deciphering Secrets of Medieval Spain from University of Colorado System
Introducción al griego clásico from Universidad Autónoma de Madrid
Noongar Language and Culture from Curtin University
Русский язык как иностранный B2-2 from Saint Petersburg State University
School of Salamanca from Universidad Francisco Marroquín
New Zealand Landscape as Culture: Maunga (Mountains) from Victoria University of Wellington
Coaching the Mental Game from Deakin University
Civil Society and African Media Policy in the Digital Age from University of the Witwatersrand
Verdun d’hier à aujourd’hui from Université de Lorraine
Activism and Citizen Journalism through Media from University of the Witwatersrand
Media Literacy and Representation from University of Newcastle
Digital Wellbeing from University of York
Renforcer ses compétences orthographiques from Université de Caen Normandie
Éthique de la recherche from Université de Lyon
Norwegian for Beginners 1 from Norwegian University of Science and Technology
La Gestothèque from Sorbonne Paris Cité University
Pratiques de l’enseignement de la prononciation en FLE from Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
Cours de stratégie de l’École de Guerre (Partie I) from École Pratique des Hautes Études

Business

Introduction to Systematic Reviews from Stanford Medicine
The Role of Impact Assessments in Real Estate Development from Massachusetts Institute of Technology
Creating Shared Benefits in Real Estate Development from Massachusetts Institute of Technology
FinTech Law and Policy from Duke University
Auditing I: Conceptual Foundations of Auditing from University of Illinois at Urbana-Champaign
Auditing II: The Practice of Auditing from University of Illinois at Urbana-Champaign
Managing My Money for Young Adults from The Open University
Using Email for Networking in English from University of Washington
Natural Gas from University at Buffalo
Safety in the Utility Industry from University at Buffalo
Energy Industry: The Enterprise from University at Buffalo
Agile Meets Design Thinking from University of Virginia
Customer Segmentation and Prospecting from Northwestern University
Building a Toolkit for Your Sales Process from Northwestern University
Sales Pitch and Closing from Northwestern University
Connecting with Sales Prospects from Northwestern University
FinTech Security and Regulation (RegTech) from The Hong Kong University of Science and Technology
FinTech Risk Management from The Hong Kong University of Science and Technology
Market Segmentation Analysis from University of Queensland
Waste Management and Critical Raw Materials from Delft University of Technology
Sustainable Packaging in a Circular Economy from Delft University of Technology
Electric Cars: Business from Delft University of Technology
Measure and Improve Innovation at the Workplace from Universitat Politècnica de València
Branding: ¿cómo convertirte en una gran marca? from Universitat Politècnica de València
Foreign Exchange Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivatives from Indian Institute of Management Bangalore
Special Topics in Risk Management of Banking and Financial Marketsfrom Indian Institute of Management Bangalore
Banking & Financial Intermediation: Concepts, Risks, Capital & Regulation from Indian Institute of Management Bangalore
Money & Debt Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivativesfrom Indian Institute of Management Bangalore
Equity Stock Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivativesfrom Indian Institute of Management Bangalore
Mercados de energía: oportunidades de negocio from Tecnológico de Monterrey
Liderazgo en la empresa familiar from Tecnológico de Monterrey
Social and Digital Media Analytics from Purdue University
L’innovation managériale en pratique from ESSEC Business School
Strategie di produzione e sistemi di logistica from University of Naples Federico II
Influencer Marketing Strategy from Rutgers University
Supply Chain Analytics Essentials from Rutgers University
Finance for Startups from Korea Advanced Institute of Science and Technology
Organisational behaviour: Know your people from Macquarie University
Risk Management of Work Related injuries using RAMP II from KTH Royal Institute of Technology
Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I from KTH Royal Institute of Technology
Управление людьми и командами from Saint Petersburg State University
SMEs and Digital Engagement from Deakin University
Data Analysis for Decision Making from University System of Maryland
Applied Scrum for Project Management from University System of Maryland
Leadership and Influence from University System of Maryland
Управление человеческими ресурсами from St. Petersburg State Polytechnic University
Driving Speed through Agile Planning from University System of Maryland
Global Business Strategy from University System of Maryland
Corporate Finance from University System of Maryland
Agile Solutions for Greater Innovation from University System of Maryland
Agile Leadership Principles from University System of Maryland
Principles of Service Management from Hanken School of Economics
Комплекс маркетинга: 5Р from Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)
Introducción a la Siembra Directa from Universidad Nacional de Córdoba
Understanding Financial Statements from Coventry University
Management Essentials from Honeywell
Biobased Business Development from HZ University of Applied Sciences

Health & Medicine

Antibiotic Stewardship from Stanford University
Pediatric HIV Nursing from Columbia University
Introduction a l’immunologie from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Environmental Public Health from Ohio State University
Fundamentals of Pharmacology from Ohio State University
Biohacking Your Brain’s Health from Emory University
Actúa ante el dolor crónico from Universitat Autònoma de Barcelona (Autonomous University of Barcelona)
Microbiologia e immunologia from University of Naples Federico II
Nutrition, Heart Disease and Diabetes from Wageningen University
Nutrition and Cancer from Wageningen University
Ortodoncia: tratamientos dentales sencillos para casos complejosfrom The Pontificia Universidad Javeriana
Medical Cannabis for Pain Control from Technion – Israel Institute of Technology
Agir pour la santé des reins from Sorbonne Universités
Diabetic Eye Disease: Strengthening Services from London School of Hygiene & Tropical Medicine
Future-proofing the Health Workforce from Griffith University
Assessment of the Newborn from Griffith University
Bridging healthcare and society from Tomsk State University
Grundlagen der Unfallchirurgie from Technische Universität München (Technical University of Munich)
Essentials of Good Pharmacy Practice: The Basics from Taipei Medical University
El dolor lumbar: Mucho más que un dolor from Universidad Rey Juan Carlos
Maladie de Parkinson from Université de Nantes
U.S. Healthcare Systems from Doane University
Strategic Leadership in Healthcare from Doane University
Introduction to Lifestyle Medicine from Doane University
Health Law, Policy, and Advocacy from Doane University
Vulnerable Populations from Doane University
Sweet Dreams from Communauté Université Grenoble Alpes

Data Science

Data Analysis in Social Science—Assessing Your Knowledge from Massachusetts Institute of Technology
Capstone Exam in Statistics and Data Science from Massachusetts Institute of Technology
Image Processing and Analysis for Life Scientists from École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Big Data Emerging Technologies from Yonsei University
Técnicas de Análisis de Datos y Big Data from Universidad Rey Juan Carlos
Information Visualization: Applied Perception from New York University (NYU)
Information Visualization: Foundations from New York University (NYU)
Information Visualization: Advanced Techniques from New York University (NYU)
Information Visualization: Programming with D3.js from New York University (NYU)
Introducción a la Minería de Datos from Pontificia Universidad Católica de Chile

Education & Teaching

College Algebra from Johns Hopkins University
Calculus from Modern States
College Mathematics from Modern States
Precalculus from Modern States
Assessment for Learning from University of Illinois at Urbana-Champaign
Learning, Knowledge, and Human Development from University of Illinois at Urbana-Champaign
Financial Accounting from Modern States
Information Systems from State University of New York
Western Civilization I: Ancient Near East to 1648 from State University of New York
Principles of Management from Modern States
Scratch: Programming for Teachers from Delft University of Technology
Scratch: Programming for Kids (8+) from Delft University of Technology
Теория и практика создания онлайн-курсов from Moscow Institute of Physics and Technology
Biology from Purdue University
Contenido de las matemáticas de primaria from Universidad de los Andes
Creating Apps in the Classroom from Queensland University of Technology
Teaching Phonics in Early Childhood from Queensland University of Technology
Modelli di insegnamento nella ricerca educativa from University of Naples Federico II
American Government from Modern States
Understanding and Teaching Evolution from University of Bath
Good Practice in Autism Education from University of Bath
Introductory Sociology from New York Institute of Technology
Innovating Instruction: Learning Design in the STEM Classroom from Teachers College, Columbia University
Enhancing Catholic School Identity from KU Leuven University
University Governance and Academic Leadership from Vrije Universiteit Brussel
Applying Strategic Leadership in Education from University of Newcastle
Leading Transformative Change in Education from University of Newcastle
English Literature from Modern States
College Composition from Modern States
American Literature from Modern States
Natural Sciences from Modern States
Spanish Language from Modern States
French Language from Modern States
Humanities from Modern States
Human Growth and Development from Modern States
German Language from American University
Éducation par la recherche : le pédagogue chercheur from Sorbonne Paris Cité University

Personal Development

業務効率や生産性向上につながる時間管理 from University of California, Irvine
Conducting an Informational Interview from University of Washington
Attending a Networking Event from University of Washington
Preparing to Network in English from University of Washington
Communication Strategies for a Virtual Age from University of Toronto
Communicating Effectively: How to Inspire and Convince from Delft University of Technology
Effective Business Communication from Indian Institute of Management Bangalore
Crafting Realities: Work, Happiness, and Meaning from Indian Institute of Management Bangalore
Los videojuegos como medio de comunicación efectiva from The Pontificia Universidad Javeriana
Психология карьеры from Saint Petersburg State University
Negociación 4.0 from Universidad Austral
Emotional Intelligence at Work from Coventry University

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...