Τι ενδιαφέρον κρύβει το 2022;Μαθηματικά το 2022, εκτός από άρτιος αριθμός, είναι και σφηνικός αριθμός διότι γράφεται ως γινόμενο τριών πρώτων αριθμών 2x3x337=2022. Διαθέτει όπως όλοι οι σφηνικοί αριθμοί οκτώ διαιρέτες (1, 2, 3, 6, 337, 674, 1011, 2022).

Επίσης, είναι αριθμός harshad διότι διαιρείται με το άθροισμα των ψηφίων του: 2022/(2+0+2+2)=337 αλλά και σατανικός αριθμός διότι στο δυαδικό σύστημα γράφεται ως: 11111100110 και το άθροισμα των μονάδων είναι άρτιος (σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό ο αριθμός 666 – στο δυαδικό 1010011010 – δεν είναι σατανικός!)

Στην ρωμαϊκή γραφή γράφεται ως: ΜΜΧΧΙΙ

Iσαπέχει από τους διαδοχικούς πρώτους αριθμούς 2017 και 2027, επομένως 2022=(2017+2027)/2.

Γράφεται ως (10+9)x8x(7+6)+(5+4)x(3+2)+1=2022 και 10+(((9×8×7)−6+5)×(4+3−2−1))=2022

Γράφεται στην μορφή 211-26=2022 και διαιρεί τον αριθμό 797-1Το 2022 εμφανίζεται 8 φορές στα πρώτα 100000 ψηφία του π

Πηγή:https://physicsgg.me/2

Σχόλια