Το όνειρο ενός «λειτουργικού» και «βιωματικoύ» εκπαιδευτικού Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Γεωργ. Θ. Καλκάνης, Χρυσολ. Συμεωνίδης, Ευστρ. ΚαπότηςΤο όνειρο ενός «λειτουργικού» και «βιωματικoύ» εκπαιδευτικού Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας –
– Το Μουσείο ΦΕΤ/ΕΚΠΑ και μια «παραδειγματική» δραστηριότητα


Συνοπτικά


Το όνειρο –και πρόταση– του τίτλου αφορά στην συμπληρωματικότητα της τυπικής σχολικής (και πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης με μια άτυπη –και διαχρονική για κάθε εποχή– μουσειακή εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΦΕΤ). Αφορά…

H συνέχεια…

Σχόλια