Καλοκαιρινό πείραμα 2: Η κούπα του Πυθαγόρα

Περισσότερα πειράματα με το νερό στο https://mathesis.cup.gr/

Σχόλια