Κατασκευή: Το σχολείο των ονείρων μου

Η μακέτα μας έγινε από άχρηστα υλικά

Μελετήσαμε την αυλή του σχολείου και σχεδιάσαμε την κάτοψη σε μιλιμετρέ χαρτί. Στη συνέχεια την σχεδιάσαμε με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού LOGO και κατασκευάσαμε μακέτες με ηλεκτρικά κυκλώματα στο μάθημα των πειραμάτων. Ως ιδιαίτερα σημεία εστίασης του project επισημαίνονται τα παρακάτω:

·         δίνεται έμφαση στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα
Η πισίνα του ιδανικού μας σχολείου είναι από καλαμάκια
·         καλλιεργείται και αξιοποιείται η διαίσθηση του μαθητή
·         οπτικοποιούνται οι σκέψεις και οι ιδέες του μαθητή
·         ο μαθητής δοκιμάζει, εκμεταλλεύεται το λάθος και οδηγείται στην αποποινικοποίηση του λάθους
·         αναπτύσσονται στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, όπως ανάλυση προβλήματος σε επιμέρους μέρη
·         ο μαθητής κατασκευάζει πρωτότυπα, μοναδικά δημιουργήματα με προσωπικό ενδιαφέρον και νόημα.
Η σύνδεση των λαμπτήρων είναι σε σειρά

Διακρίνουμε τα εξής στάδια:

·         επιλογή του θέματος ως απόφασης της ομάδας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, μετά από πρόταση/σεις του δασκάλου και συζήτηση στην τάξη
·         πειραματισμός γύρω από τα θέματα που διαπραγματεύεται η ομάδα, διατύπωση υποθέσεων και έλεγχος της ορθότητάς τους, έκφραση εκτιμήσεων και συμπερασμάτων. Στη διάρκεια της διερεύνησης οι μαθητές κρατούν σημειώσεις για την πορεία που ακολουθούν/χαράσσουν και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους.
·         κατασκευή πρωτότυπου έργου
·         μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών
·         εκπόνηση συνθετικής εργασίας-έκθεσης
·         παρουσίαση του έργου στην τάξη και συζήτηση.
Τα παιδιά με την παρώθηση του δασκάλου εμπλέκονται σε βιωματικές δραστηριότητες, πειραματίζονται σε συγκεκριμένο θέμα, διερευνούν, υποθέτουν, δοκιμάζουν, προτείνουν, σκέπτονται και συσκέπτονται, επιχειρηματολογούν, καταλήγουν σε συμπεράσματα, επιβεβαιώνουν τα πορίσματά τους, κατασκευάζουν συνθετικές ομαδικές εργασίες. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τους κανόνες στην πράξη (theorems in action) παρουσιάζοντας ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής της ενεργητικής, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.
Η κάθε ομάδα εκπονεί μια συνθετική εργασία σε κειμενογράφο όπου περιγράφουν την πορεία της δουλειάς τους και τα προβλήματα της συνεργασίας τους και στη συνέχεια παρουσιάζει στην τάξη τα συμπεράσματά της, καθώς και τα αντίστοιχα γραφικά με τα οποία τα στηρίζει και τα ερμηνεύει. Γίνεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σχολίων και κρίσεων μεταξύ των ομάδων που είτε συμφωνούν, γιατί έχουν οδηγηθεί σε παραπλήσια αποτελέσματα, είτε έχουν διαφορετική γνώμη. Τέλος, η τάξη καταλήγει σε γενικευμένα συμπεράσματα. 

Παρουσιάσαμε τις κατασκευές μας στην είσοδο του σχολείου μας για να τις θαυμάσουν όλοι!
Οι εργασίες των παιδιών μπορούν να παρουσιαστούν σε έκθεση στο σχολείο ή να δημοσιευθούν στην εφημερίδα του σχολείου. Σημειώνεται ότι τα παιδιά χαίρονται όταν η δουλειά τους γίνεται ευρύτερα γνωστή και αυτό λειτουργεί και σαν κίνητρο για την συνέχιση των προσπαθειών τους ειδικά σε ένα μάθημα που δε βαθμολογείται.
Το project έγινε στα πλαίσια του μαθήματος των πειραμάτων στη Σχολή Χιλλ το έτος 2012 από την Ε' Δημοτικού. 

Κείμενο- ιδέα: Τίνα ΝάντσουΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις