Τι ενδιαφέρον κρύβει το 2018;


O αριθμός 2018 παραγοντοποιείται ως: 2018=2·1009

αναλύεται ως άθροισμα δυο τετραγώνων: 2018=132+432
γράφεται στην μορφή: 2018=211–30
και διαιρεί τον αριθμό 8718 – 1

Βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αριθμών 2017 και 2027

Στο δυαδικό σύστημα γράφεται ως: 11111100010
και στη ρωμαϊκή γραφή ως: ΜΜΧVΙΙΙ

Το 2018 εμφανίζεται 11 φορές στα πρώτα 100000 ψηφία του π
και
αν τo 2018 ήταν ο αριθμός στην πινακίδα ενός αυτοκινήτου τότε θα μπορούσε να επιλυθεί ως εξής: 20=18

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις