Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Πρόσκληση συμμετοχής στο καλοκαιρινό σχολείο με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια» στο CERN

Σας ενημερώνουμε ότι τα πειράματα Compact Muon Solenoid (CMS) και ATLAS στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Φυσικής (CERN), σε συνεργασία με το Perimeter Institute (Καναδάς) και με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS, διοργανώνουν Καλοκαιρινό Σχολείο με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια».
Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, δέκα (10) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα. Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από την 26η έως την 30η Αυγούστου 2018 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη της Ελβετίας.

 Στόχοι του Καλοκαιρινού Σχολείου 

H εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στο CERN, το μεγαλύτερο εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο
 Η έμπνευση και παρακίνηση των συμμετεχόντων να μεταφέρουν τον διερευνητικό τρόπο σκέψης, την κουλτούρα διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας και το θετικό κοινωνικό πρόσημο του CERN στους μαθητές τους, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πρότυπα και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες στην εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία 
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτότυπων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση του επιστημονικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους και ειδικότερα εκείνων που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στην Ελλάδα. 

Δομή του Καλοκαιρινού Σχολείου


 Διαλέξεις και Q&As από μέλη της επιστημονικής κοινότητας του CERN 
Επισκέψεις σε πειραματικές εγκαταστάσεις του CERN
 Βιωματικά εργαστήρια και ομάδες εργασίας σχεδιασμού πρωτότυπων εκπαιδευτικών δράσεων. 
Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 18:00.


 Παροχές του Καλοκαιρινού Σχολείου στους Συμμετέχοντες 

Δωρεάν διαμονή στους ξενώνες του CERN σε μονόκλινα δωμάτια. 
Σας ενημερώνουμε ότι τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθώς και τα έξοδα διατροφής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο Καλοκαιρινό Σχολείο. Οι συμμετέχοντες θα φροντίσουν οι ίδιοι για το τρόπο μετάβασής τους προς και από την Γενεύη. 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 Το Καλοκαιρινό Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και σε αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και είναι δάσκαλοι (ΠΕ70) ή καθηγητές θετικών επιστημών (ΠΕ19 ή ΠΕ20). Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. Αιτήσεις και Προθεσμίες Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας [https://form.jotformeu.com/80843847184365
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο πριν την συμπλήρωση της αίτησής τους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τα μεσάνυχτα (Ώρα Ανατολικής Ευρώπης) της 20ης Μαϊου 2018. 

Διαδικασία Επιλογής και Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων 

Η επιλογή των δέκα (10) συμμετεχόντων στο Καλοκαιρινό Σχολείο θα γίνει σε δύο (2) στάδια:
 1. Προεπιλογή είκοσι (20) υποψηφίων με βάση τις αιτήσεις συμμετοχής 
2. Επιλογή των δέκα (10) συμμετεχόντων με βάση διαδικτυακές συνεντεύξεις από επιστημονική επιτροπή του CERN.
 Στη διαδικασία επιλογής θα συμπεριληφθεί το κριτήριο ποσόστωσης στον αριθμό γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος). Θα συνεκτιμηθεί επίσης η γνώση της αγγλικής γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο: Β2). Τα αποτελέσματα επιλογής θα γνωστοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δέκα (10) συμμετέχοντες την 15η Ιουνίου 2018.

 Υπεύθυνος του προγράμματος: Δρ. Άγγελος Αλεξόπουλος (Education and Outreach Officer, CERN)
 Παιδαγωγική επιμέλεια του προγράμματος στην Ελλάδα: κα. Τίνα Νάντσου (Φυσικός, Εκπαιδευτικός, Σχολή Χιλλ) 
Υπεύθυνος ανάπτυξης εκπαιδευτικών κοινοτήτων και παρακολούθησης του προγράμματος στην Ελλάδα: κ. Στέφανος Χερουβής (Ερευνητής στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή).

 Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέσω e-mail: protons-info@cern.ch).

H προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο 


              

Περισσότερα για το πρόγραμμα Playing with Protons :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος :

https://playprotons.web.cern.ch


· http://home.web.cern.ch/students-educators/updates/2014/12/cern-inspires-primary-school-students-play-protons

· http://home.web.cern.ch/students-educators/updates/2014/04/playing-protons-primary

· http://cylindricalonion.web.cern.ch/blog/201608/playing-protons-engaging-teachers-engage-k-6-students-science-technology-and-innovation

· http://tinanantsou.blogspot.gr/2014/12/physics-today.html

· http://tinanantsou.blogspot.gr/2015/01/to-video-edutopia.html


Playing with Protons UK


Media


Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέσω e-mail: protons-info@cern.ch).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άλλα θέματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...